εκδήλωση ενδιαφέροντος alissachni μύκονος, Εκδήλωση ενδιαφέροντος